Nyheter

EU ETS och utsläppsrätter – TSG

EU:s system för handel med utsläppsrätter, EU ETS, är ett styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser. Systemet bygger på att företag som släpper ut växthusgaser måste inneha utsläppsrätter för att täcka sina utsläpp. Utsläppsrätterna är en begränsad resurs som säljs på en marknad. Företag som omfattas av EU ETS måste rapportera sina utsläpp till

SUN LINES TIDTABELL KAN PÅVERKAS AV BLÅSIGT VÄDER

Vi vill informera våra kunder om att justeringar i Sun Lines tidtabell kan förekomma på grund av väderförhållandena i början av vecka 4. Starka vindar och hög sjö (vågor) i Nordsjön från helgen och fram i början av vecka 4 gör att fartygstrafiken påverkas med längre ledtider som följd. Schema är föremål för ytterligare ändringar.

SUN Lines tidtabell kan påverkas av väder

Vi vill informera våra kunder om att justeringar i SUN Lines tidtabell kan förekomma på grund av väderförhållandena. Mycket låg temperatur (minus 20 och mer) i Sverige under nästa vecka kan orsaka förseningar vid terminaler. Schema är föremål för ytterligare ändringar.

Ny värdegräns för generella tullvärdedeklarationer 2024

1 januari 2024 går Sverige över till det nya importsystemet, vilket innebär att uppgiftslämningen till Tullverket förändras samt att all information ska lämnas elektroniskt. Vid import där tullvärdet överstiger 217 486 SEK kommer det bli obligatoriskt att lägga in tullvärdedeklarationen i förtullningen. Tullvärdedeklaration innehåller uppgifter som visar kostnader och de villkor som har påverkat priset för den importerade varan. Tullvärdedeklaration kan

MV Alrek lämnar varvet i Husum, DE

MV Alrek är redo för nya äventyr hos SUN Line efter hon har varit på sitt planerade varvsbesök. Här lämnar hon dockan i Husum Tyskland den 17 augusti 2023.

Pressmeddelande: TSG Forwarding expanderar i Mälardalen

TSG Forwarding AB förstärker sin position och tillväxt i Mälardalsregionen genom förvärv av J&S Transport & Spedition AB i Västerås den 6 februari 2023. Läs vårt PM om förvärvet i sin helhet här: Pressmeddelande – TSG Forwarding expanderar i Mälardalen

Pressmeddelande – TSG AB stärker sjöfarten och utökar med ytterligare ett fartyg

TSG AB:s dotterbolag SUN Line satsar på att förstärka sin service och går in med ett fartyg på rutten Rotterdam-Stockholm/Norvik-Hull-Rotterdam från och med den 8 november 2022. Bolaget har sett en kontinuerligt ökande efterfrågan från fraktköpare som vill transportera gods sjövägen mellan Sverige, Nederländerna och England. Ytterligare ett fartyg betyder högre containerkapacitet, ökad flexibilitet och

Brittiska tullmyndigheterna byter system för hantering av importdeklarationer

Den 30:e september 2022 byter den brittiska tullmyndigheten (HMRC) system för hantering av importdeklarationer. Det nya systemet CDS (Customs Declaration Service) ersätter nuvarande system CHIEF. Våren 2023 kommer även hanteringen av exportdeklarationer att flytta till det nya systemet.  För att tullhanteringen ska fortsätta utan fördröjning är det viktigt att era mottagare, och på sikt även

Vi byter namn och lanserar vår nya hemsida

Vi vill berätta en rolig nyhet – Vi byter namn till ThorSvecon Group AB (TSG) och samtidigt lanserar vi en ny hemsida, tsg.se. Med ett nytt utseende och nya, förbättrade funktioner är det nu ännu enklare att hitta information om vilka vi är, vad vi erbjuder och hur vi kan hjälpa just dig. Läs vårt

TSG Forwarding agent på nystartad RORO-linje

TSG Forwarding är väldigt glada att meddela sin roll som fartygsagent i samband med Scandic Lines etablerande av en ny RORO-trafik mellan Lettland och Sverige. Se pressmeddelandet i sin helhet: PR Svecon Freight Scandic Line