SUN LINES TIDTABELL KAN PÅVERKAS AV BLÅSIGT VÄDER

Vi vill informera våra kunder om att justeringar i Sun Lines tidtabell kan förekomma på grund av väderförhållandena i början av vecka 4.

Starka vindar och hög sjö (vågor) i Nordsjön från helgen och fram i början av vecka 4 gör att fartygstrafiken påverkas med längre ledtider som följd.

Schema är föremål för ytterligare ändringar.