BOKNINGAR:

Sverige:

TSG Short Sea
Slakterigatan 10
721 32 Västerås
Sverige

Tel: +46 10 129 30 60
Mail: sunline@tsg.se

Nederländerna:

TSG Short Sea/
TMA Logistics

Tel: +31 20 448 78 44
Fax: +31 20 448 78 55
Mail: sebookings@tmalogistics.nl

England:

TSG Terminal
No. 3 Quay,
King George Dock
Hedon Road, Hull
HU9 5PR, England

Tel: +44 148 271 81 11
Fax: +44 148 281 87 00
Mail:
ukbookings@tsgterminal.com

VÄSTERÅS

MÄLARHAMNAR – i Västerås hamn hanteras gods dagligen för vidaretransportering inom Sverige eller ut i övriga världen. Mälarens placering möjliggör för sjötransporter långt in på Sveriges fastland, och bidrar därför med minskad vägtrafik och kortare inlandsdragningar för respektive transport. Hamnen har möjlighet att erbjuda service inom kran- och frakthantering samt lagerhållning m.m., och är ett effektivt planerat stopp i logistikkedjan mot slutdestination.

 

SÖDERTÄLJE

SYDHAMNEN – Södertälje hamn ligger placerad med tillgänglighet till både välutvecklad infrastruktur, Östersjön och Mälaren och utgör en viktig del i den pågående utvecklingen av svensk sjöfart. Hamnverksamheten möjliggör smidig vidaretransportering av gods lokaliserat i Stockholmsområdet, och medför effektiva anslutningar för SUN Lines trafik vidare till Europa.

 

OXELÖSUND

OXELÖSUND – Med närhet till anslutningar på väg och järnväg är hamnverksamheten i Oxelösund ett positivt inslag i SUN Lines rutt. Hamnens faciliteter underlättar hanteringen av godset och resulterar i snabba och effektiva lastningar och lossningar i linjetrafikens verksamhet.

 

ANTWERPEN

ANTWERPEN – Antwerpens hamn har varit en viktig del i europeisk handel enda sedan medeltiden. Hamnen är vältrafikerad och dess erfarenhet och tillgänglighet bidrar till goda och smidiga anlöp-och godshanteringsmöjligheter.

 

AMSTERDAM

AMSTERDAM – i Nederländerna anlöper SUN Lines fartyg TMA Logistics terminal i Amsterdam. Här får gods möjlighet att på ett snabbt sätt ta sig vidare ner på kontinenten, eller vidare upp mot England eller Sverige.

 

HULL

HULL – Hamnen i Hull har tillgång till multimodala transportlösningar såsom järnväg, sjö och väg, vilket ger kundernas gods möjligheten att transporteras vidare på flertalet kostnadseffektiva sätt. Hamnen är bemannad av Thor Shippings personal dygnet runt, och bistår med assistans när SUN Line än behöver det.