Tullhanteringen är en viktig del både vid import och export oavsett om gods transporteras via sjö, flyg, bil eller järnväg.

Våra tullagenter har hög expertis och kan hjälpa dig som kund att effektivisera tullhanteringen och minimera tullavgifterna.

Vi på TSG är:

• Ständigt uppdaterade på Tullverkets lagar och regelverk
• Elektroniskt anslutna till Tullverkets datasystem, TDS
• AEO certifierade

 

PRISLISTA TULLTJÄNSTER TSG SHORTSEA:

SEK

EUR

GBP

HNU (Förenklad Deklaration) 395 40 35
HNU +TNU (Tulldeklaration efter förenkling 725 75 65
DNU (Standardtulldeklaration) 575 55 50
Exportdeklaration 450 45 40
Avslutning T 1:a 775 75 70
Utfärdande T 2 L Dokument 515 50 45
Uppläggning tillgällig lagring * 255 25 25
Summarisk införseldeklaration* (ENS filing) 250 25 25
Summarisk utförseldeklaration 250 25 25

*Obligatorisk avgift för alla gods som ankommer med linjefartyg från tredjeland (ej EU/EES)

 

CUSTOMS CHARGES GREAT BRITAIN (TSG Shortsea)

GBP

Full Import Declaration £70,00
Export Declaration £60,00
T1 Document £67,50
T2 Document £67,50
Inventory Linking Charge/Destin8 Fee per B/L £25,00

Details:

  • Import and Export charge includes Destin8 fee when using TST customs services
  • Destin8 charge is for all cargo handled on TST Terminal, all cargo is legally required to be inventory linked as of the 01.01.2022
  • Destin8 charge is per B/L and is a requiremendt if customers are clearing their own goods

 

OMBUDSFULLMAKT

För dig som önskar att vi företräder dig och ditt företag i tullfrågor gällande ert gods, vänligen ladda ner informationsbladet samt ombudsfullmakten för ifyllnad innan du sänder den i original till oss.

TSG Tull Information

TSG Tull Ombudsfullmakt

Kontakta oss gärna vid tullfrågor