Thor Svecon Group är ett lokalt speditionsföretag som erbjuder globala logistiklösningar. Vi vill driva en organisation som gynnar de aktörer vi har kontakt med på fler sätt än de affärsmässiga. Genom att bidra till ett mer hållbart samhälle och att arbeta aktivt med sociala-, ekonomiska- och miljömässiga mål kan vi främja en smartare logistikbransch. Hållbarhetsfrågor ska vara lika självklara som alla andra aspekter av vår verksamhet.

Vårt hållbarhetsarbete

För oss är det viktigt att allt vårt arbete ska genomsyras av att utveckla lösningar som stärker en positiv påverkan på samhället och som fungerar för framtiden i enlighet med vårt uppdrag.

TSG:s hållbarhetsarbete utgår från gemensamma policys, mål och strategier.

Av FN:s 17 Globala mål för hållbar utveckling har vi valt att aktivt arbeta med sex av dem. Målen vi valt ligger nära vår kärnverksamhet och det är där vi kan göra allra mest skillnad. Baserat på dessa mål samt våra identifierade prioritetsaspekter har tre huvudområden vuxit fram – Människor i fokus där vi tittar på mål 3, 8, 9 och 12, Klimatmedvetna logistiklösningar med målen 3, 14 och 15 plus Resurseffektivisering med målen 8, 9 och 12.

Ladda ner våra hållbarhetsrapporter:

2020

2021