För att TSG i tid ska få kännedom om och kunna åtgärda förhållanden, arbetssätt och händelser som strider mot vår uppförandekod, policyer, lagar, regler och riktlinjer som riskerar att skada företaget eller vår personal, eller andra missförhållanden som kan vara av allmänt intresse, uppmanas alla medarbetare, allmänheten, partners och leverantörer att meddela misstänkta missförhållanden till bolagets visselblåsarsystem.

TSG tillhandahåller visselblåsarsystemet Lantero för den här typen av anonym rapportering.

Tillvägagångsätt för anställda på TSG:

OBS! För att garantera din anonymitet, rekommenderar vi dig att:
1. Använda en dator utanför TSG nätverk när du rapporterar, då webbtrafik från arbetsplatsen kan vara spårbar.
2. Kopiera och klistra in länken nedan i din webbläsare.
https://lantero.report/tsg

Eller använd dig av QR-koden i din mobil.