Personuppgiftshantering

2018-05-25 trädde EUs nya förordning GDPR i kraft. Den reglerar hur företag och organisationer får samla in, lagra och hantera personuppgifter från individer och gäller för samtliga EUs medlemsländer. Thor Svecon Group AB har i samband med dessa nya integritetsreglerna sett över och reviderat i både rutiner och policys, för att kunna säkerställa våra kunder och kontakters säkerhet och välmående.

För att ta del av vår integritetspolicy och läsa om hur vi arbetar med personuppgifter i företaget kan du läsa mer här: TSG Integritetspolicy