Ett lager kan medföra minskad risk för osäkerheter kring ledtider och kapacitet. Vi har etablerade lager i Västerås, Gävle, Södertälje och Hull i UK. TSG erbjuder lager på både lång och kortare basis beroende på de behov som våra kunder står inför.

TSG har upplägg för att erbjuda tredjepartslogistik (3PL) lösningar såväl som enklare lagringsuppdrag. Tredjepartslogistik innebär att TSG går in som en tredje part och sköter hela eller delar av logistiken mellan er och era kunder.

Tillsammans med våra övriga tjänster har vi väl etablerade nät för att erbjuda såväl lagring som distribution.

Tullager

Våra lager i Västerås och Gävle fungerar även som tullager där vi kan lagra gods från ett tredje land. Att ha varor på tullager innebär att tull och moms betalas först när varan tas ut från lagret. Om varan skulle återexporteras utanför EU så utgår ingen tull eller moms.

 

Kontakta oss gärna vid frågor om lager