Ombudsfullmakt

För dig som önskar att vi företräder dig och ditt företag i tullfrågor gällande ert gods, vänligen ladda ner informationsbladet samt ombudsfullmakten för ifyllnad innan du sänder den i original till oss.

  • Informationsblad (dok)
  • Ombudsfullmakt (dok)