EU ETS och utsläppsrätter – TSG

EU:s system för handel med utsläppsrätter, EU ETS, är ett styrmedel för att minska utsläppen av växthusgaser. Systemet bygger på att företag som släpper ut växthusgaser måste inneha utsläppsrätter för att täcka sina utsläpp. Utsläppsrätterna är en begränsad resurs som säljs på en marknad. Företag som omfattas av EU ETS måste rapportera sina utsläpp till myndigheterna.

Utsläppsrätterna är en viktig del av EU:s klimatpolitik och systemet har bidragit till att minska utsläppen av växthusgaser inom EU med cirka 40 % sedan 2005.
EU ETS omfattar alla medlemsländer samt Norge, Island och Liechtenstein. Från 2024 omfattas även branschen sjöfart.

Från 2027 finns ett principbeslut på att fartygs tonnage även under 5000 bruttoregisterton skall omfattas av EU ETS. Fram till dess så omfattas inte fartyg under 5000 ton brutto av detta EU-regelverk. TSG bedriver idag/för tillfället Shortsea service med tonnage som understiger 5000 ton brutto.

Andra branscher som också omfattas av utsläppsrätter är:

  • Kraftproduktion
  • Industriell produktion
  • Flyg
  • Cementproduktion
  • Järn- och stålproduktion
  • Aluminiumproduktion
  • Kemisk industri
  • Kraftvärme