Brittiska tullmyndigheterna byter system för hantering av importdeklarationer

Den 30:e september 2022 byter den brittiska tullmyndigheten (HMRC) system för hantering av importdeklarationer. Det nya systemet CDS (Customs Declaration Service) ersätter nuvarande system CHIEF. Våren 2023 kommer även hanteringen av exportdeklarationer att flytta till det nya systemet.

 För att tullhanteringen ska fortsätta utan fördröjning är det viktigt att era mottagare, och på sikt även avsändare, registrerar sig i det nya systemet CDS. Mer info om CDS kan ni få av Brittiska tullmyndigheten.

Varför finns det ett behov av förändring?

CHIEF är en av världens mest sofistikerade elektroniska tjänster för att hantera tull- och deklarationsprocesser. Den är nu 25 år gammal och är därför inte lätt att anpassa till nya krav.

Vem gäller det?

Alla handlare, agenter eller speditörer som är involverade i export och import till och från Storbritannien.

När börjar det?

Det nuvarande systemet (CHIEF) kommer att avvecklas i två steg:

  1. Den 30 september 2022 – Möjligheten att göra importdeklarationer upphör
  2. Den 31 mars 2023 – Möjligheten att göra exportdeklarationer upphör

Om mottagaren inte är registrerad i det nya systemet den 1 oktober 2022 kan tullhandlingar inte utfärdas, vilket kan leda till förseningar och extra kostnader som följd.

Det är därför också mycket viktigt att ni som importerar/exporterar till och från Storbritannien sprider information till era engelska mottagare/avsändare.